Propozice 

 

 

Místo konání:

 

TJ BIOCEL Vratimov, s r. o. 

Provoz tělovýchovné jednoty

 

 

GPS: 49°46'15.06" N, 18°19'0.66" E

 

 

 

 Na hřiště je P Ř Í S N Ě   Z A K Á Z Á N  vstup mimo tréninků.

Prosím, dbejte těchto instrukcí.

 

 

 

Ubytování:

 

TJ BIOCEL Vratimov s r.o.

 

U Stadionu 838, 739 32 Vratimov 1               

Telefon 596 732 150

tjvratimov@cbox.cz

 


 

 

Penzion Hadr a kyblík s. r. o.

 

Serafinova 580/37, 719 00 Ostrava – Kunčice  

Telefon: +420 595 626 259

Mobil: +420 608 974 380

Fax: +420 595 626 516

e-mail: infolinka@hadrkyblik.cz

 

Penzion Anet Ostrava-Vratimov

U Rozvodny 428, 73932  Vratimov                  

Tel.: 733123451

Tel.: 608983788

 

e-mail: info@penzionanet.cz 

 

 

Zavčas si zajistěte ubytování!

Propozice MR ve výkonu kníračů a Speciálního závodu

MR ve výkonu

 

1)     Soutěží se dle národního zkušebního řádu v kategoriích ZMP 1, ZM

2)     Soutěží se dle mezinárodního zkušebního řádu v kategoriích IPO 1, IPO 3

 

 

Podmínky účasti:

·        ZMP 1 – malý knírač – bez omezení zkoušky a věku psa

·        ZM – střední knírač - bez omezení zkoušky a věku psa

·        IPO 1 – velký knírač „junior“ – pro psy, kteří dovrší tří let v roce konání MR

·        IPO 3 – velký knírač – složená zkouška min. IPO 2

Speciální závod

·        FPr 1 – se zapsáním zkoušky

·        FPr 2 – se zapsáním zkoušky

·        FPr 3 – se zapsáním zkoušky

 

a) Poslušnost podle IPO 1 / b) obrana podle IPO 1 (max. složená zkouška IPO/VPG)

a) Poslušnost podle IPO 3 / b) obrana posle IPO 3

 

 

 

Kategorie ve speciálním závodu lze kombinovat, je možné přihlásit psa maximálně do dvou oddílů (např. FPr 1 plus poslušnost IPO 3, nebo např. FPr 3 plus poslušnost IPO 1)

 

Organizátor akce si vymezuje možnost v případě účasti velkého množství psů, po uzávěrce, po dohodě s majitelem,  psa přihlásit jen do jedné kategorie v celém rozmezí závodu MR kníračů.

 

Organizační pokyny:


·        Při prezentaci závodníků proběhne veterinární prohlídka psů. Při této je psovod povinen předložit očkovací průkaz s vyznačeným platným očkováním (ne starší jednoho roku a ne mladší než jeden měsíc), průkaz původu psa a výkonnostní knížku

·        MR a závodů se mohou zúčastnit pouze členové Klubu chovatelů kníračů – což doloží průkazkou KCHK

·        Kupírovaní jedinci se nemohou závodů a MR zúčastnit

·        Zahraniční účastníci musí prokázat své členství v ISPU

·        Účastník s háravou fenou je toto povinen oznámit okamžitě po příjezdu na místo konání soutěže. Nesmí s ní vstupovat jinam, než do vyhrazených prostor

·        Háravé feny provádějí stopu ve skupině odděleně, poslušnost a obranu na závěr soutěže. Trénink jim bude umožněn dle harmonogramu

·        Titul Mistra republiky může být zadán pouze při splnění minimálního limitu bodů pro zadávání zkoušky (tj. 70 bodů v každém oddílu)

·        V průběhu jednotlivých soutěží nesmí na cvičební plochu vstupovat žádný jiný pes, nežli pes soutěžící

·        V průběhu konání soutěže nesmí na cvičební plochu vstupovat žádný pes, který neprošel veterinární prohlídkou a nebyl zaprezentován

·        V průběhu akce vystupuje psovod na své vlastní nebezpečí a je v plném rozsahu zodpovědný za veškeré škody způsobené svým psem

·        Psovod je povinen chovat se v průběhu celé akce v souladu s všeobecnými ustanoveními dle platných soutěžních řádů

·        Nedodržení ustanovení propozic je důvodem k diskvalifikaci závodníka, který ustanovení porušil

 

 

Všeobecná ustanovení


·        Všichni účastníci závodů jsou povinni nastoupit k rozlosování startovních čísel v průběhu slavnostního zahajovacího nástupu.

·        Rozlosování startovních čísel účastníků proběhne samostatně pro jednotlivé kategorie MR a speciální závod kníračů

·        Účastník, který se nezúčastní oficiálního rozlosování startovních čísel bude z akce vyloučen

·        O pořadí v případě rovnosti bodového hodnocení rozhoduje

-         obrana

-         poslušnost

-         los

 

·        V celém průběhu akce budou soutěžící seznamováni s průběžnými výsledky na veřejné výsledkové tabuli

 

 

 

Protesty

 

·        Protesty jsou přípustné pouze ve věcech týkajících se formálních porušení propozic

·        Proti bodovému hodnocení je protest nepřípustný

·        Protest musí být podán řediteli závodu ihned po zjištění závady, nejpozději však do skončení disciplin

·        Protest je garantován vkladem 500,- Kč

·        V případě neoprávněného protestu propadá vklad pořadateli

 

Program soutěže


 

·        Program soutěže a časový harmonogram jednotlivých prováděných disciplin bude zveřejněn v katalogu a vyvěšen na veřejně přístupné tabuli

·        Organizátor si v y h r a z u j e právo na změnu programu

·        Případné změny programu budou včas oznámeny

·        Možnost tréninku – v pátek od 14:00 do 21:00 hodin

Prosíme dodržujte tento termín, ať mají všichni účastníci stejné podmínky.

 

 

Sobota 27. 8. 2011

 

·        7:30 – 8:30 hodin                                   - prezentace účastníků

            - veterinární přejímka psů

·        8:30 – 9:00 hodin                                   - slavnostní zahajovací nástup

            - rozlosování startovních čísel

 

·        9:00 – 13:00 hodin                                - odjezd na stopy

·        14:30 – 17:30 hodin                              - provádění jednotlivých disciplin dle časového harmonogramu

 

 

 

Neděle 29. 8. 2011


·        8:00 – 12:00 hodin                         - provádění jednotlivých disciplin dle časového harmonogramu

·        13:00 – 14:00 hodin                       - slavnostní nástup s vyhlášením výsledků a předáním cen

 

Závěrečné informace

 Přesný časový harmonogram jednotlivých oddílů a upřesnění vyhlašovaných cen bude zveřejněno v katalogu, který obdrží účastníci při prezentaci.

 

Startovné MR


·        Kategorie - ZMP 1, ZM, IPO 1                                  - 300,- Kč

·        Kategorie  - IPO 3                                                   - 500,- Kč

 

Startovné speciálního závodu


·        Za každý přihlášený oddíl                                      - 300,- Kč

 

 

Uzávěrka přihlášek na akci je 31. 7. 2011

 

Platbu můžete zaslat na účet 234560801/0300 – do zprávy pro příjemce napište jméno psa.

Přihlášky s potvrzením o zaplacení posílejte  o b r a t e m  na kontaktní adresu:

 

Ing. Adéla Frantesová -       Tel.: 776 014 540

                                                               E-mail: adelafrantesova@seznam.cz

    Adresa: Orebitská903/22, 70200, Ostrava-Přívoz

 

Nebo můžete využít elektronického formuláře na oficiálním webu k MČR 

https://mr-kniracu-2011.webnode.cz

 

V případě dotazu k organizačním záležitostem MČR ve výkonu kníračů se obracejte telefonicky na hlavního organizátora:

 

                        Veronika Staniová -                   Tel.: 737 461 128 (mobil)

                                                                       Tel.: 596 247 040 (pevná linka)

                                                                       E-mail: verka.cerv@seznam.cz